Dokumenty do pobrania

 

Zmiany prawne i podatkowe w 2018 r. – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w Gdańsku w dniu 12.12.2017 r.

Dokumentacja przewozowa – jak się z nią obchodzić i jakie mogą być skutki jej nieprawidłowości – prezentacja z prelekcji na Spotkaniu Transportowym TSL Biznes w Poznaniu w dniu 15.11.2017 r.

Przyszłość pod znakiem elektronicznych usprawnień i inwigilacji – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w Poznaniu w dniu 12.09.2017 r.

Płaca minimalna w Austrii i Holandii – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w Poznaniu w dniu 08.03.2017 r.

Monitorowanie przewozu drogowego towarów – prezentacja z prelekcji na Spotkaniu Transportowym TSL Biznes w Poznaniu w dniu 07.03.2017 r.

Aktywna obrona przed roszczeniami z tytułu szkód w transporcie drogowym – prezentacja z prelekcji na II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej Prawo Transportowe – Morze, Ląd, Powietrze, Gdańsk 09-10.11.2016 r.

Ryczałty za noclegi – czy jest wciąż się czego obawiać? – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w dniu 20.10.2016 r.

Płace minimalne w Europie – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w Poznaniu w dniu 20.10.2016 r.

Włoska płaca minimalna – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting we Wrocławiu w dniu 08.09.2016 r.

Praktyki nieuczciwej konkurencji w branży transportowej – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w Warszawie w dniu 22.06.2016 r.

Odpowiedzialność przewoźnika w najnowszym orzecznictwie sądowym – prezentacja z prelekcji na spotkaniu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego w Poznaniu w dniu 11.02.2016 r.

Papierologia w firmie transportowej – prezentacja z prelekcji na Spotkaniu Transportowym TSL Biznes w Warszawie w dniu 01.03.2016 r.

Jak się bronić przed roszczeniami o ryczałty za noclegi – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting we Wrocławiu w dniu 10.09.2015 r.

Odpowiedzialność nadawcy wobec przewoźnika – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w dniu 11.03.2015 r.

Prawo konkurencji w branży transportowej – prezentacja z prelekcji na Spotkaniu Transportowym TSL Biznes w Poznaniu w dniu 13.11.2014 r.

Jak nie jeździć za darmo – zabezpieczenie i dochodzenie należności za przewóz – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting we Wrocławiu w dniu 23.10.2014 r.

Kary umowne w transporcie – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w Poznaniu w dniu 11.09.2014 r.

Ubezpieczenia transportowe w polskich realiach – rzeczywista czy pozorna ochrona ubezpieczonych – artykuł naukowy do publikacji pokonferencyjnej

Ubezpieczenia transportowe w polskich realiach – rzeczywista czy pozorna ochrona ubezpieczonych – prezentacja z prelekcji na Konferencji Naukowej Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie „Prawo przewozowe w transporcie lądowym krajowym i międzynarodowym”, Warszawa 13.06.2014 r.

Nie zawsze na czas. Opóźnienie w przewozie i jego konsekwencje – prezentacja z prelekcji na Spotkaniu Transportowym TSL Biznes w Białymstoku w dniu 25.03.2014 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika – prezentacja z prelekcji na Spotkaniu Transportowym TSL Biznes w Poznaniu w dniu 25.02.2014 r.

Specyfika prawa przewozowego – prezentacja z prelekcji na spotkaniu Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 18.12.2013 r.

Praktyczne aspekty prowadzenia sporów z ubezpieczycielami – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w Gdańsku w dniu 11.12.2013 r.

Pułapki ubezpieczeń transportowych – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting we Wrocławiu w dniu 22.10.2013 r.

Specyfika prawa przewozowego i jej uwzględnianie w zawieranych umowach – prezentacja z prelekcji na Konferencji Truck Forum 2013 w Warszawie w dniu 20.06.2013 r.

Przewoźnik nie zawsze odpowiedzialny – prezentacja z prelekcji na Transport Manager Meeting w Katowicach w dniu 25.04.2013 r.

Szkody w przewozie – zapobieganie i obrona przed roszczeniami – prezentacja z prelekcji na Spotkaniu Transportowym TSL Biznes w Poznaniu w dniu 09.04.2013 r.

Pułapki umów przewozu – prezentacja z prelekcji na Spotkaniu Transportowym TSL Biznes w Warszawie w dniu 26.02.2013 r.

Pojęcie nadawcy w świetle najnowszych zmian w prawie przewozowym – artykuł naukowy opublikowany w nr 134 Radcy Prawnego z lutego 2013 r.